Kontrole z PIP

Krwiopijca też człowiek

Moderator: Admin1

karolina
Posty: 30
Rejestracja: 19 sty 2013, o 20:14
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Kontrole z PIP

Post autor: karolina »

Witajcie,
Czy wiecie jakie są zasady odnośnie kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy? W jakim terminie od zawiadomienia mają prawo przeprowadzić kontrolę?
Awatar użytkownika
Xenia45
Posty: 144
Rejestracja: 15 sty 2013, o 22:28
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Kontrole z PIP

Post autor: Xenia45 »

Witaj,
Taką kontrolę Państwowa Inspekcja Pracy może wszcząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia, kiedy zostanie doręczone zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Po przekroczeniu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, w przypadku nie wszczęcia kontroli, wymagane jest ponowne zawiadomienie.
Jedynie na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed ustalonym upływem 7 dni od dnia w którym zostanie dostarczone zawiadomienie. Zawiadomienie takie powinno zawierać oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia, oznaczenie przedsiębiorcy, wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.
Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej pracownik Państwowej Inspekcji Pracy ma obowiązek poinformować przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach. Kontrole dokonuje się w zasadzie w obecności kontrolowanego.
Arwena
Posty: 82
Rejestracja: 16 sty 2013, o 11:48
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Kontrole z PIP

Post autor: Arwena »

czyli w przypadku zawiadomienia z PIP np. 4 luty 2013 r. nie jest możliwe jej rozpoczęcie np. już 7 lutego?
Awatar użytkownika
Xenia45
Posty: 144
Rejestracja: 15 sty 2013, o 22:28
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Kontrole z PIP

Post autor: Xenia45 »

Jak już wspomniałam kontrola nie powinna się rozpocząć wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Przepisy jednak jak zawsze przewidują pewne wyjątki od tej zasady w sytuacji, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy. Taką okolicznością może być np. niezbędne przeprowadzenie kontroli z powodu popełnienia przestępstwa. Wówczas przedsiębiorcy należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, doręczyć upoważnienie, które pozwala przeprowadzić kontrolę.
karolina
Posty: 30
Rejestracja: 19 sty 2013, o 20:14
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Kontrole z PIP

Post autor: karolina »

A czy pracownicy PIP mogą żądać dostępu do firmy np. w godzinach od 11 do 20, gdy firma działa w godzinach od 8 do 16?
Awatar użytkownika
Xenia45
Posty: 144
Rejestracja: 15 sty 2013, o 22:28
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Kontrole z PIP

Post autor: Xenia45 »

Nie mogą, bo przepisy pozwalają na kontrole w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania przez niego działalności gospodarczej, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego jej wykonywania. W takiej sytuacji przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontrolujący czynności z naruszeniem wskazanych wyżej zasad. Ma na to 3 dni robocze od dnia wszczęcia kontroli. Sprzeciw wnoszony jest na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie również kontrolującego.
karolina
Posty: 30
Rejestracja: 19 sty 2013, o 20:14
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Kontrole z PIP

Post autor: karolina »

dzięki za odpowiedź interesuje mnie jeszcze co może grozić pracodawcy za łamanie przepisów prawa pracy? Co może inspektor pracy?
Awatar użytkownika
Xenia45
Posty: 144
Rejestracja: 15 sty 2013, o 22:28
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Kontrole z PIP

Post autor: Xenia45 »

Inspektor pracy ma szereg uprawnień w przypadku wykrycia uchybień.
Może nakazać wstrzymanie prac lub działalności, gdy naruszenie przepisów powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób, wykonujących te pracę lub prowadzących działalność. Nakaz może również dotyczyć skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach szkodliwych, wzbronionych lub niebezpiecznych albo w przy dopuszczeniu pracowników lub nawet innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub te osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.
W sytuacji, gdyby np. groziła jakaś eksplozja powodująca bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Inspektor może nakazać wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń, powodujących zagrożenia. Nakazy, w których nie ma określonego terminu podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Inspekcja pracy może nawet nakazać równie zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju. w sytuacji stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub innych osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą,
Na pracodawcy ciąży obowiązek powiadomienia inspektora pracy na piśmie o wykonaniu poszczególnych decyzji zawartych w nakazie wraz z upływem terminów ich wykonania.
alpinista
Posty: 34
Rejestracja: 17 lut 2013, o 19:47
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Kontrole z PIP

Post autor: alpinista »

Moje pytanie dotyczy:
Xenia45 pisze:kontrola nie powinna się rozpocząć wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Przepisy jednak jak zawsze przewidują pewne wyjątki od tej zasady w sytuacji, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy
Zajmuję się odśnieżaniem dachów. Prawda jest taka, że jak PIP zapowie inspekcję za 8 dni (czyli nie wcześniej niż za 7 dni), to prawdopodobnie nie będzie już śniegu a ja nie będę na dachu, czyli taka kontrola faktycznie nie miałaby najmniejszego sensu. Czy to jest wystarczający powód żeby zrobić wyjątek od zasady 7-30 dni? Moim zdaniem tak, ale może przepisy są na tyle sztywne, że może jednak tym razem uwiążą ręce inspektorom?

A swoją drogą uzyskanie informacji bezpośrednio w Państwowej Inspekcji Pracy graniczy z cudem. Ostatnio wisiałem na ich telefonach cały dzień, bo chciałem zdobyć informacje do czego dokładnie (w świetle prawa) jestem zobowiązany i praktycznie niczego się nie dowiedziałem. Jedyna konkluzja jest taka, że jak będzie wszystko niby-dobrze, to w najgorszym wypadku dadzą mandat (lub jakiś nakaz), ale jeśli dojdzie do wypadku, to prawie na pewno o coś okaże się, że to moja wina.
Awatar użytkownika
Xenia45
Posty: 144
Rejestracja: 15 sty 2013, o 22:28
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Kontrole z PIP

Post autor: Xenia45 »

Jak już wspomniałam organy kontroli mają obowiązek zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli a wyjątkami od tej zasady są mi.in. następujące sytuacje:
- kontrola ma być przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanej umowy międzynarodowej,
- przeprowadzenie kontroli jest niezbędne, aby przeciwdziałać popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,
- przeprowadzenie kontroli uzasadnia bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska naturalnego,
- przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne czy utrudnione.
Są one zawarte w art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Rozdział 5 Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy)
W Twoim przypadku myślę, że Inspekcja Pracy może jak najbardziej zrezygnować z tego terminu i natychmiast rozpocząć kontrolę, powołując się np. na obawę zagrożenia życia, zdrowia ludzi.
Załużmy jest taka hipotetyczna sytuacja:
W drodze do siedziby PIP inspektor pracy zauważył zalegający śnieg na dachu, lub osoby, które odśnieżają taki dach ale robią to w taki sposób, że nie zachowują bezpiecznych warunków pracy. To może być podstawą do natychmiastowej kontroli, bo jak wspomniałam grozi im bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

Przedsiebiorcy i tak mają lepiej niż budżetówka bo z ustawy o PIP wynika wprost, że do rozpoczęcia kontroli w takich placówkach jak urzędy, szkoły publiczne, państwowe instytucje kultury i inni pracodawcy z szeroko rozumianej sfery budżetowej, wystarczy samo okazanie legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora pracy. Nie trzeba przedstawiać upoważnienia do jej przeprowadzenia.
Te podmioty nie są bowiem przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej, dlatego nie można do nich użyć ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
ODPOWIEDZ