Należności przedawnione

Księgi handlowe (pełna rachunkowość)

Moderator: Admin1

Awatar użytkownika
Iwoneczka
Posty: 14
Rejestracja: 16 sty 2013, o 13:53
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Należności przedawnione

Post autor: Iwoneczka »

Firma posiada przeterminowane należności z tytułu świadczonych usług transportowych. Należności te są od kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych.
W jaki sposób można zaliczyć te należności do kosztów podatkowych?
Jak w transporcie liczy się okres przedawnienia?
Jakie dokumenty firma powinna posiadać, aby móc wyksięgować te faktury, z przychodu?
Czy jest możliwość odzyskania VAT-u od faktur krajowych?
Proszę o wyjaśnienia bo trochę się pogubiłam :oops:
Awatar użytkownika
pinezka11
Posty: 192
Rejestracja: 15 sty 2013, o 22:15
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Należności przedawnione

Post autor: pinezka11 »

Cześć
Postaram się odpowiedzieć na twoje pytania ;)
Iwoneczka pisze:Firma posiada przeterminowane należności z tytułu świadczonych usług transportowych. Należności te są od kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych.
W jaki sposób można zaliczyć te należności do kosztów podatkowych?
jesli te należności są przedawnione, to co do zasady nie mogą być zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT (nie uważa się za koszt uzyskania wierzytelności odpisanych jako przedawnione). Jeśli nie są przedawnione to moim zdaniem do kosztów można zaliczyć je poprzez odpisy aktualizujące obciążające pozostałe koszty operacyjne.
Iwoneczka pisze:
Jak w transporcie liczy się okres przedawnienia? :
Ogólny termin przedawnienia roszczeń z działalności gospodarczej uregulowany jest w art. 118 kodeksu cywilnego i wynosi 3 lata. Znajduje jednak zastosowanie, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Przepisem szczególnym w stosunku do roszczeń z działalności gospodarczej jest każdy przepis ustawy (zarówno kodeksowy, jak i pozakodeksowy) przewidujący inny, krótszy termin przedawnienia określonych typów roszczeń.
w stosunku do okresu przedawnienia usług transportowych, odnosi się przepis szczególny art. 793 kodeksu cywilnego , który stanowi, iż roszczenia z tytułu umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie jej całkowitej utraty lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona.

Przepisami szczególnymi są również w tym przypadku przepisy ustawy prawo przewozowe, które znajdują zastosowanie we wszystkich przewozach krajowych z wyjątkiem lotniczego, morskiego i konnego. Podstawowy termin przedawnienia przewidziany w art. 77 ust. 1 tej ustawy wynosi 1 rok. W zależności od podstawy roszczenia różne są jednak daty rozpoczęcia biegu przedawnienia. Są to m.in. w przypadku utraty przesyłki - dzień, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą, w przypadku ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - dzień wydania przesyłki zaś w przypadku szkód nie dających się z zewnątrz zauważyć od dnia protokolarnego ustalenia szkody. Po dużo krótszym okresie bo zaledwie pod 2 miesiącach przedawniają się roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała szkody w przesyłce.

W przypadku usług transportowych zagranicznych szczególnym przepisem przewidującym krótszy termin przedawnienia jest art. 32 ust. 1 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR, zgodnie, z którym roszczenia, które mogą wyniknąć z przewozów podlegających niniejszej Konwencji, przedawniają się po upływie 1 roku. Jednak w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa, które według prawa obowiązującego sąd rozpatrujący sprawę uważane jest za równoznaczne ze złym zamiarem, termin przedawnienia wynosi 3 lata.
Iwoneczka pisze:Jakie dokumenty firma powinna posiadać, aby móc wyksięgować te faktury, z przychodu?
Nie możesz ich wyksięgować z przychodu, może jak wspomniałam zaksięgować je w koszty poprzez odpisy aktualizujące.
Podstawą dokonania odpisu w księgach rachunkowych może być Dokument PK sporządzony w oparciu o decyzję kierownika jednostki będącej wierzycielem. Trzeba załączyć dokumenty uzasadniające utworzenie odpisu np mogą to być dane z ksiąg rachunkowych (np. brak zmian na koncie rozrachunkowym dłużnika), pozostałej dokumentacji czy korespondencji z kontrahentami (np. zestawienie należności przeterminowanych, wezwania do zapłaty, pisma dłużnika kwestionujące wysokość należności) itp.
Iwoneczka pisze:Czy jest możliwość odzyskania VAT-u od faktur krajowych?
Jeśli od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelności, nie upłynęły 2 lata (licząc od końca roku, w którym zostały wystawione), przy spełnieniu określonych warunków można skorzystać z tzw. ulgi na złe długi i dokonać korekty podatku należnego wykazanego w tych fakturach. :)
ODPOWIEDZ